DANPHARM MEDICAL VIỆT NAM

Nhà phân phối tại Việt Nam và toàn khu vực Châu Á – TBD của Danpharm Ltd, ISRAEL.

Danpharm Ltd, 34/6 Ha’Bedil st.
Emek Sarah Industrial Zone
Be’er Sheva 8487433, ISRAEL

Địa chỉ

Đăng ký hợp tác phân phối